Localitati Arad
Arad
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Arad

Informaţii generale

Aşezare
În partea de vest a României, între altitudinea de 1.486 m (vf. Găina) la est şi cea de 90 m la vest, de o parte şi de alta a Mureşului şi Crişului Alb.

Vecini
La sud: Judeţul Timiş, la est: Judeţele Hunedoara şi Alba, la nord: Judeţul Bihor, la vest: Ungaria.

Suprafaţă
7.754 km2 (respectiv 3,2% din teritoriul ţării).

Populaţie
479.500 locuitori.

Oraşe
Arad, reşedinţă de judeţ, cu 187.000 locuitori, situat pe o principală cale de legătură între Transilvania şi Câmpia Panonică, ”Oraşul de pe Mureş”, se află la o altitudine de 110 m, între malurile cursului vestic al domolului râu, la 20 de km de munţi. Alte oraşe: Chişineu Criş, Curtici (punct de trecere în Ungaria), Ineu (nod de cale ferată), Lipova (staţiune balneoclimaterică), Nădlac (punct de frontieră cu Ungaria), Pâncota, Sebiş.

Relieful
Proporţionat de la est la vest, cuprinde trei mari trepte de relief: munţii (în nord-vest: Codru Moma, cu vf. Pleşu de 1.112 m şi vf. Momuţa, de 930 m şi între Văile Crişului Alb şi Mureşului - Zarand, cu vf. Highiş, de 860 m şi vf. Drocea, de 836 m, dar şi parţial culmi din masivul Găina), dealuri (Dealurile Vestice, între 200 - 400 m înălţime), câmpii (Câmpia de Vest, cu subunităţile Câmpia Mureşului şi Câmpia Crişurilor).

Clima
Este preponderent continental-moderată, cu ierni nu prea friguroase şi veri relativ călduroase, cu cele mai multe zile de temperaturi pozitive, cu numărul zilelor fără îngheţ de 200, în câmpie, cu precipitaţii variabile, dar fără perioade de secetă excesivă vara, cu zăpezi puţine iarna, cu vânturi dominante din sud şi sud-vest. Temperatura medie în ianuarie este de -2 - -80C iar în iulie 12 - 240C.

Cursurile de apă
Brăzdează judeţul de la răsărit la apus: Mureşul (bazinul inferior, la sud, pe 200 km), Crişul Alb, Crişul Negru (circa 15 km, la nord), Teuzul, Segreuşul, Cigherul.

Atracţii turistice

Munţi
Munţii Codru-Moma, deşi mai puţin cunoscuţi, pot fi consideraţi printre cele mai interesante zone turistice din Munţii Apuseni datorită unor peisaje remarcabile prin frumuseţea şi spectaculozitatea lor: abrupturi de sute de metri, imense păduri de foioase (ce justifică numele de „codru”), platoul carstic Vaşcău (ce domină numai cu rama sa vestică limita judeţului).

Peşteri
Peştera Liliecilor (lîngă Moneasa), decorată feeric cu stalactite şi stalagmite de toate mărimile, de aici izvorând pârâul ce trece pe lângă baza veche de tratament a staţiunii Moneasa. Alte peşteri: Peştera Cristalelor, formată din rocă de calcar negru, Fântâna de la Groapa Urşilor.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
Bezdin (lângă Pecica), rezervaţie complexă (25 ha), de mare atractivitate fiind nufărul alb ce creşte aici. Parcuri dendrologice: Periş (cu stejari bătrâni de peste 600 de ani), Săvârşin, Macea.

Staţiuni turistice
Lipova (la 138 m altitudine, la 35 km de Arad), staţiune balneoclimaterică în lunca Mureşului, înconjurată de păduri de stejar. Apare în documente la 1315, dar izvoarele sale de apă minerală sunt cunoscute abia din sec. XVI. Clima este continental moderată, cu influenţe mediteraneene. Temperatura medie anuală este de 10,50C (în iunie, media este de 250C, în ianuarie -20C), fiind astfel ferită de vânturi. Ca aparatură de tratament amintim: instalaţii pentru băi calde cu apă minerală, buvete pentru cură internă cu apă minerală, instalaţii de electro şi hidroterapie, solarii pentru aerohelioterapie. Căile de acces pot fi: feroviare - gara Radna, pe linia Bucureşti - Arad, sau pe linia Timişoara - Radna, rutiere - DN 7 de la Arad sau de la Deva până la Lipova şi DJ 691 Timişoara - Lipova. Moneasa (la 280 m altitudine, la 101 km de Arad şi la 18 km de Sebiş), staţiune balneoclimaterică ale cărei ape minerale erau apreciate încă de pe vremea romanilor. Staţiunea s-a cuibărit la poalele munţilor Codru Moma, în jurul ei etalându-se un peisaj de basm: culmi împădurite, fenomene carstice, marmură roşie, pârâuri limpezi. Clima este continental moderată, cu veri răcoroase şi ierni blânde. Ca aparatură de tratament putem aminti: instalaţii pentru băi calde cu apă minerală în căzi şi bazine, instalaţii de electro şi fizioterapie, săli de cultură fizică şi masaj; împachetări cu parafină, bazine cu apă mezotermală în aer liber, solarii pentru aerohelioterapie. Căile de acces pot fi: rutiere - DN 709 şi DJ 762 Arad - Moneasa, DN 76 şi DJ 762 Brad - Moneasa, feroviare - gara Sebiş, linia Arad - Brad.

Vestigii istorice
Cetatea de piatră de la Şiria (1331) cu statut de cetate regală, printre ocupanţii ei numărându-se: Iancu de Hunedoara, regele Sigismund de Luxemburg, despotul sârb George Brancovici, Matei Corvin, familia Bathory. Alte vestigii istorice: Cetatea de piatră Şoimuş de la Lipova (1278), Cetatea Agriş de la Agriş (1400), Fortăreaţa Tăuţ de la Tăuţ (sec. XII, astăzi ruine), Cetatea Aradului din Arad (sec. XVI), Castelul Bohuş din Bohuş, construit în stil neoclasic (sec. XIX), găzduieşte colecţia Ioan Slavici şi Emil Monţia, Castelul Brazii din Brazii, construit în stil neoclasic (1800), Castelul Bulci din Bulci, sau „Mocioni” (sec. XIX), Castelul Conop din Conop (sec. XVIII), locuit mai multe decenii de Ştefan Cicio Pop, Castelul Curtici din Curtici (1769), Castelul Şoimoş de la Lipova, Castelul Macea de la Macea, însoţit de o frumoasă grădină botanică, Castelul Săvârşin din Săvârşin (1870), fost domeniu regal, Castelul Şira- Galşa de la Şiria (sec. XVII), construit în stil baroc.

Edificii religioase
Mănăstirea Hodoş-Bodrog de la Bodrogul Nou (1177), unul dintre cele mai vechi monumente de acest gen din România, aici găsindu-se valoroase picturi, numeroase manuscrise şi alte piese muzeistice. Alte edificii religioase: Biserica sârbească din Arad (1698), construita în stil baroc, Capela „Sfântu Florian” din Arad (1752), Bisericile din lemn de la Buceava, Groşii Noi, Hălmagiu, Săvârşin, Biserica ortodoxă voievodală de la Hălmagiu (sec. XIV), Biserica ortodoxă din Lipova (sec. XIV), Mănăstirea „Sfântu Simion” de la Arad (1760 - 1762), Mănăstirea Bezdin (1334), Mănăstirea franciscană de la Lipova (1756).

Monumente şi statui
Monumentul ostaşilor români din Arad, ridicat în memoria celor care şi-au dat viaţa pentru eliberarea de sub dominaţia fascistă. Monumentul eroilor de la Păuliş, unde s-au dat lupte crâncene în al doilea război mondial între trupele române şi cele germane.

Etnografie
Una dintre cele mai renumite zone etnografice din ţara noastră o reprezintă „Ţara Zaradului” de pe aceste meleaguri, unde se conservă piese de mare valoare şi originalitate. Câteva localităţi marcante în acest domeniu sunt: Bâtsa (port popular şi ceramică), Bârzava (centru de ceramică), Birchiş-Căpâlnaş (ceramică roşie şi laibăre), Buteni (port popular: costume în care predomină roşu şi negru, şube, cojoace).
Cauta in Arad
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Benzinarii
Lukoil Downstream
S.N.P. Petrom
S.N.P. Petrom
Lukoil Downstream
S.N.P. Petrom
S.N.P. Petrom
Petrom
Restaurante
DENIZ RESTAURANT
MOZART
ORIZONT
RATIO BEACH
UNIC
VECCHIA TOSCANA
ZORI DE ZI
Hoteluri
Ardealul
Hotel Central Arad
Hotel Continental Astoria
Hotel Crucea alba
Hotel Muresul
Hotel Parc Arad
Banci
Casa de Economii si Consemnatiuni
Banc Post
Banca Comerciala Romana
Banca Populara Concordia Romania
Raiffeisen Bank
Banca Comerciala Sanpaolo Imi Bank Romania
Banca Comerciala Sanpaolo Imi Bank Romania
Farmacii
Balsam S.R.L.
Farmabios Sinapis S.R.L.
Melissa S.R.L.
Sin Farm
Crescens S.R.L.
Farmil S.R.L.
Gina Farm S.R.L.

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea de vest a României, între altitudinea de 1.486 m (vf. Găina) la est şi cea de 90 m la vest, de o parte şi de alta a Mureşului şi Crişului Alb.

Vecini
La sud: Judeţul Timiş, la est: Judeţele Hunedoara şi Alba, la nord: Judeţul Bihor, la vest: Ungaria.

Suprafaţă
7.754 km2 (respectiv 3,2% din teritoriul ţării).

Populaţie
479.500 locuitori.

Oraşe
Arad, reşedinţă de judeţ, cu 187.000 locuitori, situat pe o principală cale de legătură între Transilvania şi Câmpia Panonică, ”Oraşul de pe Mureş”, se află la o altitudine de 110 m, între malu.. citeste mai mult